Ouderschapsplan

In een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is het ouderschapsplan een aanzienlijk onderdeel. Gedurende het opstellen van het ouderschapsplan worden de ouders gedwongen ten minste na te denken over welke invulling zij willen geven aan het ouderlijk gezag na scheiding. Uit de praktijk blijkt dat een groot aantal punten van belang zijn om te bespreken:

  1. De dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.)
  2. School
  3. Sport
  4. Medische zorg
  5. Vakantie
  6. Bijzondere dagen (verjaardagen e.d.)
  7. Financiën (beheer spaarrekeningen, bijdrage van de niet-verzorgende ouder)
  8. Communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen)
  9. Halen en brengen van de kinderen.

Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen. Zij Kunnen afspraken maken, die zij in het belang van het kind vinden. Wel stelt de wet een aantal minimumeisen. De onderwerpen waarover de ouders afspraken moeten maken, zijn de meest essentiële punten bij de uitoefening van het gezamenlijke gezag. In reactie en vooruitlopend op de plannen van justitie is er een kosteloos model “verzorgingsafspraken kinderen” ontwikkeld.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.