Alimentatieplichtige

Degene die (door de rechter) verplicht is om alimentatie aan de andere partner of een kind te betalen.