Pensioen

Bij de echtscheiding krijgt u te maken met de verdeling van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het deel dat verdeeld wordt, is alleen dat deel van het pensioen dat samen is opgebouwd tot de datum van scheiding. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. De rechter hoeft hierover geen besluit te nemen.

Pensioen verdelen
In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding staat dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij u en uw ex-partner in de huwelijkse voorwaarden of in een scheidingsconvenant uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de toepasselijkheid van deze wet is uitgesloten. Volgens deze wet hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Overigens bestaat er de mogelijkheid bestaat om een andere verdeling afspreken.

Pensioenuitvoerder binnen twee jaar informeren
De pensioenuitvoerder betaalt het verdeelde ouderdomspensioen direct uit u en uw ex-partner. Om direct te kunnen uitbetalen moet de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte zijn gesteld. Daarom is het handig dat u de pensioenuitvoerder binnen twee jaar na de scheiding het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen toestuurt.

Zelf pensioen uitbetalen aan ex-partner
Mocht het zo zijn dat de pensioenuitvoerder dit formulier niet op tijd ontvangt, komt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder aan degene die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd te vervallen. Op grond van de wet behoudt de ex-partner echter wel recht op een deel van het ouderdomspensioen.
De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd, zal dan aan de ander haar of zijn deel dienen uit te betalen. Kiest u ervoor om de wet niet van toepassing te verklaren en een afwijkende pensioenverdeling overeen te komen, dan zal ook in dat geval de ene ex-partner zelf de andere ex-partner moeten uitbetalen.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.