Eigen onderneming

Het hebben van een eigen onderneming kan, ondanks de bedrijfsvorm en ondanks en of er wel of niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, kan de onderneming een onderdeel zijn van de scheiding.

Eenstemmigheid
Er zal in de alle mogelijke situaties eenstemmigheid bereikt moeten worden over bijvoorbeeld aan wie het bedrijf toekomt bij uw scheiding, wat de waarde is van uw onderneming, de winst en of er wellicht uit de bedrijfswinst een kinder- of partneralimentatie kan worden betaald.

Ingewikkelde procedure
De zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een onderneming betrokken is, leent zich minder makkelijk voor een “huis-tuin-keuken- scheiding”. Alleen in die gevallen waarbij er sprake is van een éénmansbedrijf of een V.O.F. en de beide partners vrij snel overeenstemming bereiken, kan de scheiding grotendeels zelf worden afgehandeld.

Die onderdelen van de scheiding die betrekking hebben op de positie van de kinderen kunnen natuurlijk wel zelf worden afgehandeld.

Rechtsvormen
Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, valt het éénmans-bedrijf volledig in de gemeenschap van goederen. Een V.O.F. waarin alleen de beide partners deelnemen, valt ook volledig in de gemeenschap van goederen.
Als er naast beide partners of één van jullie nog andere firmanten zijn, valt alleen dat deel wat van de partner of beide partners is in de gemeenschap van goederen. Wanneer de V.O.F. op naam jullie beide staat en na de scheiding slechts één partner werkzaam blijft binnen de V.O.F. dan moet de rechtsvorm veranderd worden.

Via de notaris kan de rechtsvorm worden gewijzigd. Het éénmansbedrijf of de V.O.F, die niet in de gemeenschap van goederen valt, valt toe aan degene die het éénmansbedrijf en of de V.O.F. (mede) op naam heeft.
Wanneer er sprake is van een andere rechtsvorm, waarin jullie beide deelnemen, moet in kaart gebracht worden welk deel van het bedrijf toebehoord aan welke partner.

Ook wanneer slechts één van de partners officieel (mede-)eigenaar is van een bedrijf, moet in kaart gebracht worden of het mogelijke is dat de andere partner om welke redenen dan ook aanspraak kan maken op een deel van het bedrijf of de bedrijfswinst.

Wanneer jullie hierover samen niet tot overeenstemming kunnen komen, zullen over het algemeen deskundigen zoals een mediator van buitenaf ingeschakeld moeten worden om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van beide partners ten opzichte van het bedrijf.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.