Uitspraak – terugbetalingsplicht alimentatie vrouw aan man

De rechtbank bepaalt dat de vrouw teveel ontvangen partner- en kinderalimentatie dient terug te betalen aan de man. De vrouw had vanaf het moment dat zij met inkomen in haar eigen behoefte kon voorzien, kunnen dan wel moeten weten, dat zij vanaf dat moment gelet op de eerder vastgestelde behoefte teveel aan alimentatie ontving. Dat zij er ondanks dat toch voor heeft gekozen om de teveel ontvangen alimentatie uit te geven en niet te reserveren komt voor haar risico.

Bron: ECLI:NL:RBALM:2012:1219