Ouderschapsonderzoek helpt bij vechtscheiding

Ex-partners met een slepende vechtscheiding die verplicht worden tot bemiddeling door een deskundige, komen vaker tot een vergelijk. Dit blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Bij vechtscheidingen zitten kinderen klem tussen fel strijdende ouders. Een specifieke aanpak hiertegen is het ‘ouderschapsonderzoek’. Daarbij bemiddelt een deskundige tussen de ex-partners, verricht onderzoek en rapporteert aan de rechter.

Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl