Ouderschapsplan

Indien u samen kinderen heeft dan bent u sinds maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als u wilt gaan scheiden. In het ouderschapsplan moeten afspraken opgenomen worden over de zorgverdeling, kinderalimentatie en informatie-uitwisseling tussen u beide omtrent uw kind(eren). U kunt hiervoor onze advocaat-mediator inschakelen om afspraken te maken voor het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin u beide de gemaakte afspraken vastlegt over uw minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of samenwoont. Alleen indien u samenwoont en geen gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kind(eren) heeft, is het niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Doel van het ouderschapsplan
Het doel van het ouderschapsplan is dat de verzorgende ouder de band met de andere ouder bevordert. Het is namelijk in het belang van het kind dat het contact heeft met beide ouders. Het uitgangspunt is dat u beide na de scheiding samen verantwoordelijk blijft voor de kinderen.

Inhoud ouderschapsplan
U mag zelf met uw ex-partner bepalen hoe u invulling geeft aan de afspraken uit het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken opgenomen worden over:

  • De wijze waarop u de zorg- en opvoedingstaken verdeelt of het recht en de verplichting tot omgang met uw kind(eren) regelt;
  • De wijze waarop u elkaar informatie verschaft en raadpleegt over uw minderjarige kind(eren);
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind(eren), de zogenaamde kinderalimentatie.

Eventueel kunt u in het ouderschapsplan afspraken opnemen over de opvoeding van uw kind, de maximale afstand tussen uw beide woonplaatsen en bijvoorbeeld een afspraak over de schoolkeuze van uw kind.

Advocaat-mediator
Als u er samen niet uitkomt, kunt u de hulp van een advocaat-mediator inschakelen. De mediator zal u begeleiden tijdens de gesprekken die u hierover samen heeft. Als het ouderschapsplan klaar is, moeten u en uw ex-partner er allebei een handtekening onder zetten.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
0900 – 1409 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.