Ouderlijk gezag

Nadat u en uw ex-partner officieel zijn gescheiden, houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. U krijgt automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren zijn tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gezamenlijk gezag
Bij gezamenlijk gezag bent u beide belast met de opvoedkundige en juridische verantwoordelijkheid voor uw kinderen. Dit betekent dat u alleen in principe geen beslissingen kan nemen zonder medeweten of akkoord van de andere partner. Diegene waarbij uw kind de dagelijkse verblijfplaats heeft, heeft de meeste verantwoordelijkheid.
De andere ouder dient bereid te zijn om de zorgtaken van verzorgende ouder te aanvaarden en te respecteren. Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder. Grotere beslissingen worden in overleg genomen waarbij de positie van de verzorgende ouder gerespecteerd dient te worden.

Gezagswijziging
In het belang van het kind kan het ouderlijk gezag gewijzigd worden. Bij de rechtbank kan een verzoek tot ontheffing of tot invoering van ouderlijk gezag worden ingediend. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Gezag door één van de ouders
Als u geen gezamenlijk gezag meer wilt, kunt u de rechter vragen het gezag aan één ouder toe te wijzen. Als er meerdere kinderen zijn, wordt dit voor ieder kind apart bepaald. Eén van de ouders kan het verzoek indienen. Bent u het samen eens, dan kunt u een gezamenlijk voorstel doen. Ook een kind van 12 jaar of ouder kan de rechter vragen het gezag aan één van de ouders op te dragen. De ouder die geen gezag (meer) uitoefent heeft wel een onderhoudsplicht totdat uw kind 21 jaar wordt en heeft recht op omgang, consultatie en informatie.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.