Omgangsregeling

Het is verplicht om in een ouderschapsplan een omgangsregeling vast te leggen. U bepaalt samen met uw ex-partner waar uw kind(eren) gaan wonen na de scheiding en wanneer uw kinder(en) de niet-verzorgende ex-partner kunnen zien. Uw kind(eren) en de niet-verzorgende ex-partner hebben recht op omgang met elkaar.

Niet-verzorgende ex-partner
Voor de niet-verzorgende ex-partner spreekt u samen een omgangsregeling af. Er zijn geen standaardregelingen voor de omgangsregeling. U kunt samen bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang de niet-verzorgende ex-partner uw kind(eren) ziet. Vaak is de standaard omgangsregeling 1 keer per twee weken een weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen.

Co-ouderschap
Het is ook mogelijk om te kiezen voor een omgangsregeling in de vorm van co-ouderschap en een uitgebreide omgangsregeling vast te laten leggen. De omgangsregeling wordt in het ouderschapsplan opgenomen. Vaak is het verstandig om een mediator in te schakelen bij het maken van afspraken omtrent de omgang met uw kinderen. De emoties kunnen hoog oplopen als beide ouders de kinderen willen zien. Als het niet lukt samen met de mediator afspraken te maken over de omgang, dan beslist de rechter hierover.

Ontzegging van omgangsrecht
Bij uitzondering kan het beter voor uw kind zijn als het geen contact meer heeft met de andere ouder. In dat geval kan een ouder de rechter vragen de andere ouder het recht op omgang te ontzeggen.
De rechter doet dit alleen als:

  • de omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van uw kind;
  • als de omgang om andere redenen in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
  • als duidelijk is dat de ouder niet geschikt is of niet in staat is tot omgang met uw kind;
  • als uw kind 12 jaar of ouder is en zelf ernstig bezwaar heeft tegen de omgang met de ouder.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.