Wijziging convenant

U zal zich afvragen of de mogelijkheid bestaat om een echtscheidingsconvenant te wijzigen. Als u het samen eens bent dat het convenant gewijzigd dient te worden, is er geen probleem. U dient dan een aanvullende overeenkomst op te stellen, waarin u exact definieert wat uit het oorspronkelijke convenant dient te vervallen en wat daarvoor in de plaats komt.

Eenzijdige wijziging echtscheidingsconvenant
Als één van u het convenant wilt wijzigen en de ander is het daar mee oneens, dan hangt het geheel van het echtscheidingsconvenant af of de afspraken gewijzigd kunnen worden.Onder bepaalde omstandigheden kan dat afzonderlijk wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden op grond waarvan het niet behoorlijk is elkaar aan de gemaakte afspraken te houden.

Niet nakoming en wijziging
Wanneer u de afspraken wenst te wijzigen of u wilt van de afspraken afzien, omdat de ex-partner zijn of haar aandeel van de afspraken niet nakomt, dan hangt het van de inhoud van het convenant af of dat mogelijk is. Veelvuldig staat namelijk in het scheidingsconvenant opgenomen dat het convenant niet kan worden ontbonden, geheel of gedeeltelijk, en dat het alleen mogelijk is om nakoming te eisen. U kan dan dus niet van het convenant af slechts alleen eisen dat de ander het echtscheidingsconvenant nakomt. Het is dan ook van belang of het echtscheidingsverzoek al is ingediend of nog niet.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.