Inhoud en totstandkoming conventant

Het echtscheidingsconvenant is een document waarin u en uw ex-partner de afspraken vastleggen die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft. Dikwijls wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat. De volgende onderwerpen worden veelal opgenomen in de echtscheidingsconvenant:

Regel het samen met mediation
Alleen als u en uw ex-partner tot overeenstemming zijn gekomen om een echtscheidingsconvenant op te stellen, is het mogelijk een echtscheidingsconvenant op te stellen, anders niet.

Om tot overeenstemming en afspraken te komen is het mogelijk om afzonderlijk een advocaat in te schakelen, maar u kunt ook samen naar een advocaat-mediator gaan en te kiezen voor mediation. Uit ervaring is gebleken dat een echtscheidingsprocedure een stuk sneller en soepeler verloopt als zowel u als uw ex-partner elkaar kunnen vinden en zaken kunnen regelen in een echtscheidingsconvenant.

Hoe ziet de totstandkoming van het echtscheidingsconvenant eruit?
Als het u en uw ex-partner lukt om in gezamenlijk overleg afspraken te maken, kunt u deze afspraken laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Aan de hand dit convenant wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter ingediend. De rechter zal hieromtrent uitspraak doen. Naderhand wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij de gemeente waar uw huwelijk gesloten is. Pas als dit gedaan is bent u officieel gescheiden.

Geen overeenstemming tussen de ex-partners?
Het kan voorkomen dat het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, ook niet met behulp van een adviseur of mediator. Eén van u beiden kan via een advocaat de rechter verzoeken om een uitspraak. Dan dient de advocaat van één van jullie een eenzijdig verzoekschrift in. Vervolgens stuurt de rechtbank het verzoek naar de andere ex-partner. Deze ex-partner kan via een advocaat verweer voeren. Uiteindelijk volgt een beschikking van de rechtbank. Daarna wordt de beschikking ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Bekijk het kantorenoverzicht voor een gespecialiseerde advocaat.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.