Wijziging alimentatie

Het kan voorkomen dat de omstandigheden van u, uw ex-partner of de kinderen wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat het vastgestelde alimentatiebedrag niet langer redelijk is.

Herziening alimentatie
Er zijn aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het inkomen of de draagkracht. Deze kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Onder andere kunnen onderstaande omstandigheden van belang zijn:

  • Hogere reiskosten of hypotheeklasten na een verhuizing;
  • Kind verhuist naar de andere partner;
  • Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaan;
  • Het aangaan van nieuw of ander werk;
  • Pensionering;
  • Ontslag of werkloosheid;
  • Overlijden van één van de ex-partners.

Aanpak wijziging
Wanneer er vermoedens rijzen dat het te ontvangen of te betalen alimentatiebedrag niet langer redelijk is, dan verzoekt u, via een advocaat, de rechter het alimentatiebedrag opnieuw vast te stellen. U heeft dan een gespecialiseerde advocaat nodig. Bekijk het kantorenoverzicht.

Bij eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, zal de rechter kritisch bekijken of u niets te verwijten valt. Oftewel, een baan accepteren die aanzienlijk minder betaalt, om zo een voordeligere  alimentatieregeling te krijgen, dan de wijziging niet succesvol zijn.

Verkeerde gegevens
Als er is gebleken dat de rechter bij zijn besluit uitging van verkeerde of incomplete gegevens, dan zal dit leiden tot een nieuwe berekening van de alimentatie.

Indexering
Als u samen niets over een jaarlijkse verhoging hebt afgesproken, wordt jaarlijks de alimentatie per 1 januari geïndexeerd. Aan de hand van het loonindexcijfer wordt de hoogte van de alimentatie automatisch verhoogd.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.