Partneralimentatie

In de wet wordt bepaalt dat ex-echtgenoten verplicht zijn elkaar te onderhouden. Heeft u geen of nauwelijks inkomen heeft, dan kunt u partneralimentatie vragen. Let wel, dit recht geldt alléén als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap.

Bedrag vaststellen
Als er kinderen in het spel zijn, dan gaat kinderalimentatie altijd voor. Dit houdt dus in dat er geen partneralimentatie maar wél kinderalimentatie verschuldigd is bij een geringe draagkracht.

Onderling regelen
Het is mogelijk de partneralimentatie onderling te regelen, bijvoorbeeld via een mediator. Komt u er dan niet uit? Dan kunt u een beroep op de rechter doen. De rechter kijkt bij het vaststellen van de partneralimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar uw persoonlijke situatie:

  • De rechter beoordeelt of er in redelijkheid kan worden gevraagd naar een bedrag. Bijvoorbeeld omdat uw ex-partner geen eigen inkomsten, maar hij of zij wel is wel in staat om te werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.
  • Tevens houdt rekening met de woonlasten. Misschien kan u of uw ex-partner goedkoper gaan wonen.

Verzekeringen, leningen en pensioen
Voor wat betreft verzekeringen en leningen die u tijdens uw huwelijk heeft afgesloten en voor de hypotheek en pensioenrechten heeft een scheiding ook invloed. Deze zaken dienen onderling te worden verdeeld. De ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ speelt overigens een belangrijke rol. Hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt namelijk niet bij een scheiding, ook niet door een scheidingsconvenant. Houdt hier rekening mee bij het vaststellen van de alimentatie.

Bijstand
Als de draagkracht van uw ex-partner dat niet toelaat, is er geen alimentatie. U kunt dan aangewezen zijn op de bijstand. De gemeente zet zich dan in om de kosten van de bijstandsuitkering te verhalen op uw ex-partner.

Fiscaal
Als u degene bent die partneralimentatie ontvangt, dient u hierover belasting betalen. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang is er alimentatie verschuldigd?
De duur van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van wanneer de scheiding is uitgesproken:

  • Voor scheidingen die zijn uitgesproken vóór 1 juli 1994 geldt de partneralimentatieplicht maximaal 15 jaar. In uitzonderingsgevallen kan de alimentatiegerechtigde verlenging aanvragen via de rechter.
  • Voor scheidingen die zijn uitgesproken ná 1 juli 1994 is de maximale periode voor partneralimentatie 12 jaar. Dit geldt zowel voor alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. Ook dan kan via de rechter eventueel verlenging worden aangevraagd.
  • Als uw huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de duur van de alimentatieplicht maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wijziging of verval partneralimentatie
De partneralimentatie kan gewijzigd worden of vervallen. Dit gebeurt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Wanneer bij de vaststelling van de alimentatie een bepaalde periode is afgesproken, vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

Stel uw vraag
Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators.
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.