Kinderalimentatie

Tijdens een huwelijk voeden beide ouders samen het kind op. De kosten die hiermee gepaard gaan worden dan ook door de partners samen betaald. Wanneer een huwelijk strandt moeten er afspraken gemaakt worden wie van de ouders voor de kinderen gaat zorgen. Een belangrijk onderwerp daarbij zijn de financiën. Deel van die financiën is de alimentatie.

Kinderalimentatie
Tijdens de echtscheidingsprocedure kunt u samen met uw partner afspraken maken over de alimentatie. Deze afspraken over de hoogte en de duur van de kinderalimentatie legt u vast in het echtscheidingsconvenant. Deze bedragen worden door de rechter beoordeeld en vastgesteld. Een wijziging door de rechter is dus mogelijk.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap
Of er nu sprake is van een echtscheiding of een beëindigd geregistreerd partnerschap is niet van belang. In de meeste gevallen kunt u aanspraak maken op kinderalimentatie. Bij een beëindigd geregistreerd partnerschap legt u de afspraken omtrent de alimentatie vast bij de notaris.

Hoogte kinderalimentatie
Om de hoogte van kinderalimentatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar te bepalen worden de zogenaamde Tremanormen toegepast. De overheid stelt de Tremanormen en de manier waarop de hoogte van de alimentatie wordt berekend.

Draagkrachtberekening
Doordat er jaarlijks wijzigingen plaatsvinden in de belastingwetgeving, premiestelsel, de bedragen van de bijstanduitkering en de Tremanormen, kan de berekening voor kinderalimentatie niet of nooit tot op de cent precies worden berekend.

Tijdens het maken van de draagkracht berekening voor kinderalimentatie dient er rekening gehouden te worden met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen, vandaar dat deze rekenmethode gecompliceerd is.

Stel uw vraag
Alle kantoren zijn optimaal bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur via ons centrale telefoonnummer op
088 629 00 43 (lokaal tarief). Of mail uw vraag.