Afwijken wettelijke maatstaven alimentatie?

Wijk je bij het vaststellen van kinderalimentatie bewust af van de wettelijke maatstaven, wees je dan wel goed bewust van de gevolgen.

Om ouders en rechters te helpen bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie, zijn daar richtlijnen (‘wettelijke maatstaven’) voor opgesteld. Het is voor ouders die de hoogte onderling willen regelen mogelijk om van deze richtlijnen af te wijken, maar dit heeft dan wel consequenties.

Onderling overleg
Zo had een stel bij hun echtscheiding in onderling overleg een bedrag aan kinderalimentatie bepaald dat hoger lag dan de wettelijke maatstaven aangaven. Later kwam de man daarop terug en verzocht hij de rechter om het bedrag op nihil te stellen en zijn betalingsachterstand kwijt te schelden. Hij betwistte zelfs dat er van een onderlinge overeenkomst sprake was.

Bewuste keuze
Het hof ging daar echter niet in mee en oordeelde dat er wel degelijk een overeenkomst tussen de man en vrouw was gesloten. Volgens het hof had het koppel daarbij er bewust voor gekozen om af te wijken van de wettelijke maatstaven en de gevolgen daarvan te accepteren.

Uit schuldgevoel
Het hof wees erop dat het duidelijk was dat de man zich ten tijde van het maken van de alimentatieafspraak schuldig voelde ten opzichte van de vrouw en dat hij het belangrijk vond dat de vrouw samen met de kinderen in de voormalige echtelijke woning kon blijven wonen. Dat de man bewust akkoord was gegaan met een hoger alimentatiebedrag, bleek ook nog uit een brief van de advocaat van de man.

Het gevolg hiervan was dat de rechter slechts tot wijziging van de overeenkomst mocht overgaan (ofwel het verlagen van de kinderalimentatie), indien de man kon aantonen dat na de overeenkomst zich een wijziging had voorgedaan waardoor een ongewijzigde instandhouding onredelijk was.

Zwaardere bewijsplicht
Er rustte in dat geval op de man een zwaardere stel- en bewijsplicht dan wanneer de rechter het bedrag had vastgesteld. De man kon in dit geval niet aan die plichten voldoen en zijn verzoek tot verlaging werd daardoor afgewezen.

Bron: Jurofoon